Sunday, August 31, 2014

నాదెండ్ల వినాయకులు

శంభుని పాలెం 

********************

శంభుని పాలెం బాలల విగ్రహం 

*********************
పడమటి బజార్ **************
పడమటి బజార్ బాలల గణేష్ 

నారాయణ స్వామి మఠం సెంటర్ 
*******************
హరే రామ గుడి సెంటర్ 
 
*************
మిట్ట మీద 

***********


శివాలయం వీధి 

 ఫొటోస్ : మన్నె కుమార స్వామి 

No comments:

Post a Comment